Wednesday, November 10, 2010

Ikatan Janji

Hakikat Pernikahan Dalam Islam

Pembentukan keluarga dalam islam lebih utama daripada terbentuknya sesebuah negara. Kerana Islam menganjurkan membentuk sistem keluarga dan rumah tangga yg penuh ketenteraman dibawah naungan Islam.Individu juga dianjurkan untuk beratu serta saling sayang menyayangi ,mengasihi,melindungi,memperbaiki,menjaga dan memelihara.

Dalam perlindungn Islam, lahirlah generasi dan peradaban baru dan munculnya kasih sayang dan perjanjian untuk hidup bersama. Kerana itu, Islam menggambarkan hubungan rumah tangga dengan gambaran yg ramah dan jujur, penuh dgn rasa saling mengasihi dan menjaga antara satu sama lain, serta menampilkan sikap murah hati dan peribadi yg luhur.

Islam melegkapi sikap saling mengasihi dan mengasuh tersebut dengan seluruh bimbingan dan jaminan, sehingga tradisi Islam yg bersifat universal tidak hnya mencakupi prinsip-prinsip spritual saja, namun juga mencakupi sistem-sistem hukum dan prinsip2 syariah.

Hubungan suami isteri merupakan ikatan yang suci dengan cara yg unik dan sifat yg mulia, kerana didalamnya mengandungi unsur2 kesucian dan kejujuran. Sumbernya ialah rasa cinta dan ketenteraman, sedang asasnya ialah kasih sayang.

Firman Allah:

"Dan antara tnda2 nya ialah dia menciptakan pasangan2 untukmu daripada jemarimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadi antaramu rasa kasih dan sayang"

Namun sayangnya, tdk banyak kumpulan masayarakat yg memahami firman Allah ini, sebagaimana yg harus difahami oleh masayarakat Islam. Padahal, dalam ayat tersebut Allah swt telah menanamkan asas bangunan yg paling mendasar , dengan menjadikan lelaki sebagai pemimpin dan perempuan sbg pemiliknya sehingga rumah tangga dapat berdiri di atas dasar yg kukuh dan bangunan yg kuat.


No comments:

Post a Comment